• slider
  • slider
  • slider

Oferta

W zakresie mojej działalności wykonuję rozstrzygnięcia o roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego (po otrzymaniu sprawy od wierzyciela komornik nie musi badać, czy zachodzi podstawa do wszczęcia egzekucji – jest to obowiązek sądu). Egzekucji można dokonać z różnych źródeł, jak wynagrodzenie za pracę czy rachunki bankowe.

Do zadań komornika należy również zajęcie majątku dłużnika oraz wykonywanie usług z zakresu egzekucji alimentów.

W ramach moich kompetencji przeprowadzam spis inwentarza, na podstawie którego sporządzam protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub wydaniem orzeczenia.

Ponadto jestem osobą uprawnioną do doręczania:

  • zawiadomień sądowych
  • obwieszczeń
  • protestów
  • dokumentów zawierających potwierdzenie odbioru i oznaczenie daty

 

Do moich obowiązków należy również sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, a także przeprowadzanie licytacji komorniczych.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z moją działalnością, chętnie odpowiem na nie podczas kontaktu telefonicznego.

Zapraszam!