• slider
  • slider
  • slider

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grajewie

Szanowni Państwo,

Nazywam się Grażyna Sosnowska i pełnię funkcję komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grajewie. W ramach mojej działalności wykonuję zadania określone przepisami ustawy.

Do moich zadań należy między innymi wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenie pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, a także wykonywanie innych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych wydanych na podstawie odrębnych przepisów. Ponadto przed wszczęciem postepowania sądowego lub wydaniem orzeczenia, sporządzam protokoły stanu faktycznego. W celu zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi mojej działalności oraz poznania pełnej listy świadczonych przeze mnie usług, zachęcam do odwiedzenia zakładki „oferta”.

Korzystanie z usług doświadczonego komornika sądowego to gwarancja owocnej współpracy.

Zapraszam!

Rechte